- Dr Jakub Gierczyński - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

- Edyta Grabowska-Woźniak - Nutricia

- Dr Jacek Graliński - Amgen

- Dr Michał Jachimowicz - Mahta

- Prof. dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski - Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka  

- Dr Marek Karwacki - Instytut Matki i Dziecka

- Mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik - KRK Kancelaria Prawna

- Dr Anna Kordecka - HTA Audit

- Prof. dr hab. n. med.  Anna Kostera-Pruszczyk  - Klinika Neurologii Uniwersytet Warszawski

- Dr Paweł Kuca - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

- Iwona Kuter - Shire

- Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska - Uniwersytet medyczny w Poznaniu,
.................................................... ....................Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych

- Prezes Danuta Lis - Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona

- Prezes Stanisław Maćkowiak - Federacja Pacjentów Polskich

- Dyrektor Małgorzata Maćkowiak – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię
....................................................... i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”

- Jarosław Marcoll - AOP Orphan

- Prezes Roman Michalik  - Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego

- Agnieszka Milewska- Kranc – Fundacja Wymarzona Odporność

- Prezes Izabela Miller - Fundacja Wymarzona Odporność

- Ewa Nosarzewska - Biogen

- Dr Mariusz Ołtarzewski - Instytut Matki i Dziecka

- Dr Michał Opuchlik

- Prezes Wojciech Oświeciński - Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Gauchera

- Wiceprezes Marek Parowicz - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z AHC

- Anna Pieczonka - Pfizer

- Dr Cezary Pruszko - Mahta

- Prezes Kacper Ruciński - Fundacja SMA

- Dr Agnieszka Sobczyńska - Pfizer

- Dr Agnieszka Stępień - Krajowa Izba Fizjoterapeutyczna Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa,
...................................... Pełnomocnik Krajowej Izby Fizjoterapeutów do spraw kontaktów ze stowarzyszeniami
.......................................pacjentów i ich - Rodzin

- Prof. dr hab. n. med.  Jolanta Sykut- Cegielska - Instytut Matki i Dziecka

- Prezes Jacek Sztajnke - Fundacja Parent Project

- Damian Twardawa - SOBI

- Prof. dr hab. n. med.  Jolanta Wierzba - Uniwersytet Gdański

- Paweł Woźniak – Komtur

- Prezes Mirosław  Zieliński - Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich - Orphan